O Klubie


Katowicki Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej dla Chłopców KUŹNICA. Powstał we wrześniu 2014 roku z inicjatywy Rodziców. Klub ma charakter otwarty, a zarazem jest wychowawczym przedłużeniem działalności szkoły.

Klub powstał z myślą o chłopcach uczących się w Szkole Podstawowej „KUŹNICA”, a następnie rozszerzył działalność i jest klubem otwartym.

UKS Kuźnica jest środowiskiem, które pozwala dzieciom grać i trenować bez strachu przed porażką i zachęca każdego do rozwoju swojego indywidualnego potencjału.

Chcemy poprzez sport wpajać wartości i kształtować charaktery młodych ludzi.


Kształtowanie charakteru


Nasz charakter określa to, jak reagujemy na sytuacje życiowe – czy wnosimy coś do społeczeństwa, czy tylko czerpiemy z niego jak najwięcej dla siebie.

„Dobry charakter obejmuje wiedzę o tym, co dobre, pragnienie tego, co dobre oraz robienie tego, co dobre – nawyki umysłu, nawyki serca i nawyki działania. … Gdy myślimy o tym, jakiego rodzaju charakter chcielibyśmy widzieć u naszych dzieci, jasne staje się, że chcemy, aby były zdolne oceniać to, co jest dobre, głęboko troszczyły się o to, co jest dobre, a następnie robiły to, w co wierzą, że jest dobre – nawet w obliczu zewnętrznej presji i wewnętrznych pokus.”
Thomas Lickona


Postawa Sportowa to dobry charakter ujawniający się w uprawianiu sportu – przez szacunek dla rywali, sędziów, kolegów z zespołu, trenerów – a zwłaszcza w samej grze.

„Najważniejszą rzeczą na igrzyskach olimpijskich nie jest wygrywać, lecz brać udział , tak jak najważniejszą rzeczą w życiu nie jest triumf, lecz walka. Nie zwyciężać, lecz toczyć waleczny bój”.
Pierre de Coubertin - twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich.Fundamentalne wartości:
SZACUNEK:
Szanuj grę, jej reguły i tradycję. Szanuj swoich rywali i sędziów i okazuje szacunek w zwycięstwie i w porażce.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Staraj się być najlepszym jak możesz. Bądź punktualny. Bądź zdyscyplinowany i współpracuj z kolegami z zespołu.
TROSKA:
Pomagaj kolegom z zespołu grać lepiej, pomagaj im także w kłopotach i problemach. Bądź hojny w pochwałach i skąpy w krytyce. Graj dla zespołu, nie dla samego siebie.
UCZCIWOŚĆ:
Staraj się zawsze przestrzegać zasad gry. Przyznawaj się do własnych błędów.
SPRAWIEDLIWOŚĆ:
Traktuj kolegów, jak sam chciałbyś być traktowany. Dawaj wszystkim równe szanse. Graj tak żeby, żeby wygrać ale w ramach reguł.

Szkolenie

Nasza wizja szkolenia jest budowana w oparciu o Narodowy Model Gry ale przede wszystkim tworzy się poprzez indywidualne postrzeganie piłki nożnej przez każdego trenera i wymianę doświadczeń w środowisku sportowym.

Dążymy do tego aby każdy trening był przede wszystkim przyjemny oraz właściwy pod względem edukacji i obciążenia.

Zwracamy uwagę, aby każdy środek treningowy miał ściśle określony cel, który powinien wynikać z rozwiązywania określonych sytuacjach boiskowych. Mamy nadzieję, że tak kreowane środki treningowe będą przynosiły szybsze i bardziej wymierne efekty w przyswajaniu przez zawodników ściśle sprecyzowanych przez model gry działań indywidualnych, grupowych i zespołowych. Chcemy przede wszystkim promować te środki treningowe, które rozwijają procesy poznawcze zawodnika, jego decyzyjność i kreatywność, a więc zespół predyspozycji prowadzących do wychowania świadomego i inteligentnego zawodnika.

Opiekę szkoleniowo – wychowawczą w klubie UKS KUŹNICA sprawuje Marek Wleciałowski.
Trener UEFA PRO z wieloletnim doświadczeniem piłkarskim i trenerskim, mający za sobą pracę w reprezentacji Polski oraz w wielu polskich klubach.
Zarząd Klubu UKS KUŹNICA KATOWICE:
Prezes – Marek Wleciałowski
Wiceprezes – Tomasz Pieczarka
Sekretarz – Urszula Lipińska